Algemene voorwaarden Leerzame Zaterdagen en cursussen

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bevestigde inschrijving op een cursus of Leerzame Zaterdag bij Cohen Boekwerk. Ik heb ze helaas moeten maken omdat het toch al enkele keren is voorgekomen dat er in de week voorafgaand aan een Leerzame Zaterdag werd afgezegd zonder moverende redenen.
Lees dus voordat je je aanmeldt voor een Leerzame Zaterdag of cursus deze voorwaarden goed door. Door je aan te melden geef je aan dat je met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bevestigde inschrijvingen door deelnemers bij cursussen en Leerzame Zaterdagen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of Leerzame Zaterdag komt tot stand door het indienen van een inschrijving via de site of direct per mail door de deelnemer en het sturen van een bevestiging van de inschrijving door Cohen Boekwerk.

2: Inschrijvingen
2.1 Na inschrijving ontvangt je een ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.2 Per Leerzame Zaterdag of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra de Leerzame Zaterdag of cursus vol zit, krijg je daarvan bericht en kan je ervoor kiezen op een reservelijst te komen.

2.3 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een cursus of Leerzame Zaterdag tot 21 dagen voor aanvang hoef je niets te betalen. Bij annulering tussen 21 en 8 dagen voor aanvang krijg je een rekening voor 50% van het deelnamegeld. Bij annulering vanaf 8 dagen voor aanvang van de startdatum krijg je een factuur voor de volle 100% van het deelnamegeld.

3.3 Uiteraard is het toegestaan om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen. Laat het dan wel even van te voren weten.

4. Annulering door Cohen Boekwerk
4.1 Cohen Boekwerk is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden Leerzame Zaterdag of cursus te annuleren. Mocht een Leerzame Zaterdag of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Cohen Boekwerk is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel reeds betaalde kosten worden dan geheel teruggestort.

5: Betaling
5.1 De deelnemer ontvangt de factuur in de week voorafgaand aan de cursus of Leerzame Zaterdag en wordt verzocht deze voorafgaand aan de startdatum te voldoen, dan wel de betaling contant mee te nemen op de Leerzame Zaterdag of eerste cursusochtend of avond.
5.3 Als je donateur bent van Stichting Handboekbinden of van Drukwerk in de Marge en als je jonger bent dan 26 jaar kom je in aanmerking voor een korting, in dat geval, graag tijdig melden en dan is je adres nodig om dat te kunnen verifi√ęren.

6: Klachten 
6 Heb je een klacht over een Leerzame Zaterdag of cursus? Graag contact zodat we een en ander kunnen oplossen.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Cohen Boekwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens de workshop of cursus. Er wordt vaak gewerkt met lijmen en verven die vlekken kunnen veroorzaken. Daarom wordt men altijd verzocht een schort oid mee te nemen naar de cursus of Leerzame Zaterdagen.

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met Jonna Cohen